Organisaatio ja hallinto

Kirjastopalveluissa työskentelee yhteensä noin 55 kirjastonhoitajaa, informaatikkoa, kirjastovirkailijaa ja kirjastoavustajaa. Kirjastopalvelut koostuu lähikirjastoista, autoista ja pääkirjaston eri osastoista, joiden toiminnasta vastaa palvelupäällikkö tai kirjastonjohtaja. Koko kaupungin kirjastopalveluista vastaa vs. kirjastotoimenjohtaja Kirsti Länsikallio. Luottamusmiesorganisaatiossa kirjaston asiat kuuluvat hyvinvointilautakunnan päätettäviksi. Sen puheenjohtaja on tällä hetkellä Jesse Luhtala….


Seniorivinkkausta

Blogiartikkeli:

…myös vinkkaamalla. Kirjallisuus ja kirjastopalvelut voivat lisätä ikääntyneiden elämänlaatua. Kun fyysinen toimintakyky heikkenee, kirjallisuus on yksi sellainen hyvä harrastus, joka voi pitää mielen virkeänä ja jota pystyy harrastamaan ilman suuria ponnistuksia. Kirjaston seniorityöstä vastaa pääkirjastossa kirjastovirkailija Jaana Savela ja lähikirjastoissa kirjastonjohtajat. Näitä Jaana Savela vinkkasi:Autere,…


Seinäjoen kirjaston vaiheita 1865–1995

…Seinäjoen kauppalan ja kaupungin vastaavat kirjastonhoitajat ja kirjastonjohtajat 1931 opettaja Saima Lehtinen 1931–41 opettaja Maija Rauhamaa 1942–45 opettaja Aino Peura 1946–63 kirjastonjohtaja Ulla Sipponen 1963–65 kirjastonjohtaja Maija-Liisa Mäkelä 1966–70 kirjastonjohtaja Tuula Luhtala 1971–86 kirjastonjohtaja, vsta 1987 kirjastotoimenjohtaja Heleena Lönnroth 1986–89 kirjastotoimenjohtaja Rispa Elonheimo 1989–2007 LÄHTEET:…