Kirjastonkäytön opetus

opetusta voi varata ottamalla yhteyttä kirjastoon. Alakoulun ensimmäisillä luokilla kirjastonkäytön opetuksen toivotaan herättävän kiinnostuksen lukemiseen, jotta juuri saavutettu lukutaito vahvistuisi. Opetus voi sisältää myös lukusuosituksia. Luokka voi myös vierailla itsenäisesti kirjastossa tämän jälkeen lainaamassa aineistoa. Alakoulun ylemmillä luokilla kirjastonkäytön opetus sisältää lisäksi tiedonhallintataitojen opetusta. Tehtävät…


Aikuisryhmien kirjastonkäytön opetus

Kirjastonkäytön opetus Pääkirjastossa annetaan kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta Seinäjoen toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Myös kirjastoalan opiskelijat ovat tervetulleita tutustumaan palveluihimme. Muille aikuisryhmille järjestämme opastusta resurssien mukaan. Varaa aika kirjastokäynnille vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua ajankohtaa. Kirjastonkäytön perusteet Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii käyttämään kirjastoa…


Kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetukset

…myös aukiolon ulkopuolella. Suositeltavin aika on aamusta tai aamupäivästä. Kirjasto tarjoaa eripituisia opetuspaketteja ryhmille opetuksen tavoitteista riippuen. Ryhmän ohjaaja tai opettaja on läsnä opetustilanteessa ja vastaa järjestyksenpidosta. Kirjastonkäytön opetukset esikoululaisille ja alakoululaisille Tiedonhallintataitojen opetukset yläkoululaisille Kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetukset toisen asteen opiskelijoille ja muille aikuisryhmille…


Ryhmien palvelut

Aineistopakettien ja lukemistosarjojen tilaaminen lapsille ja nuorille Opettajat, päiväkotien henkilökunta ja kerhojen ohjaajat voivat pyytää kirjaston henkilökuntaa kokoamaan aineistopaketteja esimerkiksi tietystä aiheesta omaa ryhmäänsä varten. Luokkakäynnit, kirjavinkkaus ja tiedonhaun opetukset Päiväkoti- koululais- ja opiskelijaryhmät ovat tervetulleita kirjastoon. Järjestämme kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta sekä kirjavinkkausta ja…


Tiedonhallintataitojen opetus

…tiedonhallintataidot peruskoulun päättyessä ja siirryttäessä seuraavalle kouluasteelle. Tiedonhallintataitojen opetuksen voi suunnitella ja toteuttaa myös jonkin koulussa käsiteltävän aihekokonaisuuden ympärille. Tiedonhallintataitojen ohjausta voidaan järjestää sekä koulussa että kirjastossa. Opettajan tulee olla läsnä opetuksessa. Kirjasto kutsuu 7.-luokkalaiset tiedonhallintataitojen opetukseen lukuvuoden aikana. Varaa kirjastonkäytön opetus jollekin muulle luokka-asteelle….


Ota yhteyttä

…sinulle valmiiksi. Hankintaehdotus Kaukolainatilaus Kaukolainatilaus (kirjastot) Kirjapaketin tai lukemistosarjan tilaaminen ryhmälle Kirjaston valokuvat Porstua-verkkopalvelu Ryhmien palvelut Varaa kirjastonkäytön opetus tai tiedonhaun opetus ryhmälle Varaa kirjavinkkaus ryhmälle Tilaa esittelykierros pääkirjastoon Tilojen varaaminen ja tapahtumien järjestäminen Hae näyttelypaikkaa kirjastosta Varaa/vuokraa tila kirjastosta Järjestä tapahtuma yhteistyössä pääkirjaston kanssa…