Kirjastonkäytön opetus

…Alakoulun ensimmäisillä luokilla kirjastonkäytön opetuksen toivotaan herättävän kiinnostuksen lukemiseen, jotta juuri saavutettu lukutaito vahvistuisi. Opetus voi sisältää myös lukusuosituksia. Luokka voi myös vierailla itsenäisesti kirjastossa tämän jälkeen lainaamassa aineistoa. Alakoulun ylemmillä luokilla kirjastonkäytön opetus sisältää lisäksi tiedonhallintataitojen opetusta. Tehtävät tehdään kulloisenkin luokan toiveiden mukaisesti ottaen…


Aikuisryhmien kirjastonkäytön opetus

Pääkirjastossa annetaan kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta Seinäjoen toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Myös kirjastoalan opiskelijat ovat tervetulleita tutustumaan palveluihimme. Muille aikuisryhmille järjestämme opastusta resurssien mukaan. Varaa aika kirjastokäynnille vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua ajankohtaa. Kirjastonkäytön perusteet Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii käyttämään kirjastoa ja sen…


Ryhmien palvelut

Aineistopakettien ja lukemistosarjojen tilaaminen lapsille ja nuorille Opettajat, päiväkotien henkilökunta ja kerhojen ohjaajat voivat pyytää kirjaston henkilökuntaa kokoamaan aineistopaketteja esimerkiksi tietystä aiheesta omaa ryhmäänsä varten. Luokkakäynnit, kirjavinkkaus ja tiedonhaun opetukset Päiväkoti- koululais- ja opiskelijaryhmät ovat tervetulleita kirjastoon. Järjestämme kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta sekä kirjavinkkausta ja…


Tiedonhallintataitojen opetus

…tiedonhallintataidot peruskoulun päättyessä ja siirryttäessä seuraavalle kouluasteelle. Tiedonhallintataitojen opetuksen voi suunnitella ja toteuttaa myös jonkin koulussa käsiteltävän aihekokonaisuuden ympärille. Tiedonhallintataitojen ohjausta voidaan järjestää sekä koulussa että kirjastossa. Opettajan tulee olla läsnä opetuksessa. Kirjasto kutsuu 7.-luokkalaiset tiedonhallintataitojen opetukseen lukuvuoden aikana. Varaa kirjastonkäytön opetus jollekin muulle luokka-asteelle….


Ota yhteyttä

…Kokoelmiin liittyvät Hankintaehdotus Kaukolainatilaus Kaukolainatilaus (kirjastot) Kirjapaketin tai lukemistosarjan tilaaminen ryhmälle Kirjaston valokuvat Porstua-verkkopalvelu Ryhmien palvelut Varaa kirjastonkäytön opetus tai tiedonhaun opetus ryhmälle Varaa kirjavinkkaus ryhmälle Tilaa esittelykierros pääkirjastoon Tilojen varaaminen ja tapahtumien järjestäminen Hae näyttelypaikkaa kirjastosta Varaa/vuokraa tila kirjastosta Järjestä tapahtuma yhteistyössä pääkirjaston kanssa…