Tiedonhallintataitojen opetus

Tiedonhallintataitojen opetuksen sisältö Tiedonhallintataidot ovat kansalaisyhteiskunnan perustaitoja ja opetuksen tulisi läpäistä kaikki oppiaineet. Siten ohjauksenkin voi toteuttaa minkä tahansa oppiaineen yhteydessä. Tiedonhallintataitojen ohjauksessa opitaan hakemaan tietoa eri tietolähteistä ja tietokannoista, arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja soveltamaan niitä omaan oppimiseen. Samalla opitaan tekemään verkkotiedonhakuja kirjaston omasta Eepos-verkkokirjastosta….