Julkaisut

Uutuusluettelot Uutuusluettelot löytyvät tämän linkin takaa. Toimintakertomukset Tilastot Suomen yleisten kirjastojen tilastotietokannan tiedoista vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Kirjastot päivittävät itse tilastotietonsa tietokantaan, mutta ennen niiden julkaisemista aluehallintovirastot tarkistavat tietojen oikeellisuuden. Seinäjoen kaupunginkirjaston tilastoja: 2020 (Seinäjoen kirjaston tilasto, avautuu uuteen ikkunaan) …