Websites for learning Finnish

Suomen kielen alkeita/Elementary Finnish Digital Dialects. Pelejä, joiden avulla voi opetella suomen kielen perussanastoa. Apukielenä englanti. Games for learning the basic Finnish vocabulary. Working language: English. Easyfinnish. Erityisesti englanninkielentaitoisille sopiva sivusto. Lyhyitä kuuntelutehtäviä, luetunymmärtämistehtäviä, kirjoitustehtäviä, keskusteluharjoituksia, kielioppia. Suitable especially for English speaking people. Short listening…