Yläkoulussa diplomin voi suorittaa haluamansa vuosiluokan aikana. Alla tulostettavissa olevalta kirjalistalta luetaan vähintään viisi (5) kirjaa vähintään kolmen (3) eri otsikon (A-F) alta. Näin tulee luettua monipuolisesti sekä kauno- että tietokirjallisuutta.

Ekolukudiplomin voi suorittaa osittain myös kuuntelemalla äänikirjoja, lukemalla e-kirjoja tai englanninkielisellä kirjallisuudella. Teosten eri versiot löytyvät alle linkitetyistä verkkokirjaston hyllyistä, joista näkee myös teosten saatavuuden ja lyhyet kuvaukset sisällöstä.

Jokaisesta luetusta kirjasta tehdään pieni tehtävä, ja sopivan tehtävän saa valita itse tehtävälistalta. Kouluissa sovitaan, miten oppilaiden diplomisuoritusta seurataan ja mihin tehtävät palautetaan.

Kun tavoite on saavutettu, oppilas saa ekolukudiplomin. Diplomipohja on alla tulostettavissa. Diplomit suositellaan jaettaviksi kevätjuhlassa yhdessä todistusten ja stipendien kanssa. Koulut voivat myös harkita, vaikuttaako diplomin suorittaminen positiivisesti maantieteen, biologian tai äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanaan tai palkitaanko diplomin suorittaneita jollakin muulla tavalla.

Tulostettavat materiaalit

Täältä voi tulostaa oppilaille kirja- ja tehtävälistat sekä diplomin suorittamisen jälkeen jaettavan diplomin.

Kirjat verkkokirjastossa

Verkkokirjastossa teoksiin voi tutustua lukemalla kuvauksia sisällöstä. Samalla näkee myös mahdolliset e- ja äänikirjaversiot sekä voi tehdä varauksia teoksiin.