Kirjastonkäytön opetus

Kirjastokäynnillä tutustutaan kirjastoon ja kirjaston palveluihin

Kirjasto kutsuu kaikki esikoululaiset kirjastonkäytön opetukseen. Esikoululaisten kirjastonkäytön opetus sisältää tutustumista kirjastoon, kirjaston palveluihin ja lukemiseen kirjastoseikkailun avulla. Lähikirjastot järjestävät esikoululaisten opetuksen omalla alueellaan. Mikäli esikoulu ei sijaitse riittävän lähellä, voi kirjastonhoitaja vierailla esikoulun tiloissa ja kertoa kirjastosta. Esikoululaisten kirjastonkäytön opetuksen kesto on noin tunti ja se sisältää myös lyhyen satutuokion. Suositeltava ajankohta on esikoulun kevätlukukausi.

Ensimmäisellä kirjastokäynnillä tutustutaan kirjastoon, opitaan lainaamaan ja käsittelemään kirjoja oikein. Niille, joilla ei vielä ole kirjastokorttia, tehdään sellainen. Kirjastokortin saamiseksi tulee koululaisen vanhemmilta pyytää allekirjoitus ilmoittautumislomakkeeseen.

Alakoululaisten kirjastonkäytön opetusta voi varata ottamalla yhteyttä kirjastoon. Alakoulun ensimmäisillä luokilla kirjastonkäytön opetuksen toivotaan herättävän kiinnostuksen lukemiseen, jotta juuri saavutettu lukutaito vahvistuisi. Opetus voi sisältää myös lukusuosituksia. Luokka voi myös vierailla itsenäisesti kirjastossa tämän jälkeen lainaamassa aineistoa.

Alakoulun ylemmillä luokilla kirjastonkäytön opetus sisältää lisäksi tiedonhallintataitojen opetusta. Tehtävät tehdään kulloisenkin luokan toiveiden mukaisesti ottaen huomioon koulun opetussuunnitelmassa ajankohtaiset aiheet. Vierailuun kannattaa varata puolitoista tuntia.

Varaa aika kirjastonkäytön tai tiedonhallintataitojen opetukseen