Tiedonhallintataitojen opetus

Tiedonhallintataitojen opetuksen sisältö

Tiedonhallintataidot ovat kansalaisyhteiskunnan perustaitoja ja opetuksen tulisi läpäistä kaikki oppiaineet. Siten ohjauksenkin voi toteuttaa minkä tahansa oppiaineen yhteydessä.

Tiedonhallintataitojen ohjauksessa opitaan hakemaan tietoa eri tietolähteistä ja tietokannoista, arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja soveltamaan niitä omaan oppimiseen.

Samalla opitaan tekemään verkkotiedonhakuja kirjaston omasta Eepos-verkkokirjastosta

Yläkoululaisille järjestetään tiedonhallintataitojen opetusta seitsemännen luokan aikana. Tavoite on, että kaikilla Seinäjoen peruskoululaisilla on hyvät tiedonhallintataidot peruskoulun päättyessä ja siirryttäessä seuraavalle kouluasteelle.

Tiedonhallintataitojen opetuksen voi suunnitella ja toteuttaa myös jonkin koulussa käsiteltävän aihekokonaisuuden ympärille.

Tiedonhallintataitojen ohjausta voidaan järjestää sekä koulussa että kirjastossa. Opettajan tulee olla läsnä opetuksessa.

Kirjasto kutsuu 7.-luokkalaiset tiedonhallintataitojen opetukseen lukuvuoden aikana.

Varaa kirjastonkäytön opetus jollekin muulle luokka-asteelle.