Kirjastonkäyttö

Kirjastokortti

Lainaamiseen, lainojen uusimiseen ja aineiston varaamiseen tarvitaan kirjastokortti. Sen saa todistamalla henkilöllisyytensä. Jos olet alle 15-vuotias, vaaditaan lisäksi vanhempien tai muun huoltajan kirjallinen suostumus. Huoltaja vastaa alle 18-vuotiaan lainoista. Pyydä kirjaston henkilökunnalta lomake ja täytä se vanhempien kanssa. Lomakkeeseen tarvitaan vanhemman allekirjoitus. Ensimmäinen kortti on ilmainen.

Kirjastokortin katoamisesta ja osoitteen tai nimen muutoksesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon tai kirjastoautoon. Kadonneen kortin tilalle voi lunastaa uuden kortin, kun on todistanut henkilöllisyytensä. Uusi kortti maksaa kolme euroa.

Kirjastokortti on henkilökohtainen, joten älä lainaa omaa korttiasi kaverille. Kortin omistaja on vastuussa kortilla lainatusta aineistosta.

Asiakas menettää lainausoikeutensa, jos hän jättää lainat palauttamatta, tai jos velkasaldo kortilla on yli viisi euroa. Kielto on voimassa, kunnes asiakas on palauttanut aineiston ja suorittanut maksut.

Kirjaston sääntöjen rikkominen voi aiheuttaa käyttöoikeuden menetyksen. Kirjaston henkilökunta voi määrätä häiriötä tuottavan asiakkaan poistumaan.

Lue tarkemmat ohjeet lainausajoista ja muista säännöistä Eepos-kirjastojen käyttösäännöistä. 

Lainaaminen, varaaminen ja palauttaminen

Kirjastokortilla voit lainata melkein kaikkea kirjaston aineistoa. Elokuvissa ja peleissä on ikärajat, joita on noudatettava. Lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti ja oma salainen nelinumeroinen pin-koodi. Pin-koodin saat virkailijalta. Pin-koodia tarvitaan myös jos haluaa käyttää kirjaston tietokonetta. Jos haluamaasi aineistoa ei ole siinä kirjastossa missä asioit, tai se on lainassa, sen voi varata toisesta kirjastosta. Se ei maksa mitään. Kirjan voi varata myös Eepos-verkkokirjastosta. Kirjastonhoitajat neuvovat miten varaus tehdään.

Lainan voi palauttaa myös muuhun Seinäjoen kaupunginkirjaston toimipisteeseen kuin mistä se on lainattu. Jos palautat aineiston eräpäivän jälkeen, joudut maksamaan myöhästymismaksua elokuvista ja peleistä. Lastenkirjoista ei mene myöhästymismaksua, mutta ne pitää silti palauttaa ajoissa. Tarkempia tietoja maksuista

Mikäli lainaamasi teos turmeltuu, kastuu tai rikkoutuu käyttökelvottomaksi, tai jätät sen palauttamatta, on sinun korvattava se joko maksamalla kirjaston määräämä korvaushinta tai hankkimalla uusi tilalle. Elokuvien ja muiden tekijänoikeusmaksuja sisältävien aineistojen korvaushinta asiakkaalle on 40 % hankintahinnasta. Näitä et voi korvata hankkimalla uutta levyä tilalle, vaan ainoastaan maksamalla sen korvaushinnan. 

Pelaaminen kirjastossa

Pääkirjastossa ja Nurmon kirjastossa voi pelata konsolipelejä. Pelaamiseen varataan aika kirjastonhoitajalta. Pääkirjastossa on myös lautapelejä. Niitä voi pelata yhdessä kavereiden tai vanhempien kanssa.