Tiedonhallintataitojen ohjauksessa opitaan hakemaan tietoa eri tietolähteistä ja tietokannoista, arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja soveltamaan niitä omaan oppimiseen. Samalla opitaan tekemään verkkotiedonhakuja kirjaston Eepos-verkkokirjastosta. Tiedonhallintataidot ovat kansalaisyhteiskunnan perustaitoja. Niiden opetuksen voi toteuttaa minkä tahansa oppiaineen yhteydessä.

Kirjasto kutsuu 7.-luokkalaiset tiedonhallintataitojen opetukseen lukuvuoden aikana. Tavoite on, että kaikilla Seinäjoen peruskoululaisilla on hyvät tiedonhallintataidot, kun peruskoulu päättyy ja siirrytään seuraavalle kouluasteelle.

Tiedonhallintataitojen opetuksen voi suunnitella ja toteuttaa myös jonkin koulussa käsiteltävän aihekokonaisuuden ympärille. Opetus voidaan järjestää koulussa tai kirjastossa. Opettajan tulee olla läsnä opetuksessa.

Varaa kirjastonkäytön opetus (muut kuin 7. luokat)