Ympäristöystävällisyys kannattaa ottaa huomioon jo tapahtumaa suunnitellessa. Mieti miten voit markkinoida tapahtumaa ympäristöystävällisesti, mitä jätettä tapahtumassa syntyy ja miten sen voi kierrättää. Mieti myös voitko ohjata tapahtuman yleisöä ottamaan huomioon ympäristöseikat.

Markkinointi

 • Mieti mitä materiaaleja tarvitaan välttämättä paperilla ja mitä voi ohjata käyttämään sähköisenä. Arvioi ja seuraa tulostetun materiaalin tarvetta varsinkin toistuvissa tapahtumissa. Jos mahdollista, niin tulosta mieluummin tarpeen mukaan lisää, kuin etukäteen valtava määrä. Mieti voitko käyttää ympäristöystävällistä paperia.
 • Mieti onko laminointi oikeasti tarpeen. Hyödynnä ständejä lyhytaikaisissa tapahtumissa/näyttelyissä.
 • Pohdi, onko tapahtuman kävijöille tarpeen jakaa mitään materiaalia. Jos haluat jakaa jotain, mieti voiko se olla esimerkiksi syötävää tai juotavaa tai muuta, josta ei jää jälkiä.
 • Jos haluat jakaa jotain tavaroita, ota niiden ympäristöystävällisyys huomioon ja mieti onko tavara hyödyllinen/käyttökelpoinen tavaran saajalle.

Jätehuolto ja kierrätys

 • Pyri järjestämään tapahtuma niin, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Hyödynnä jo olemassa olevaa, lainaa tai tuunaa. Mieti, mitä jätettä tapahtumassa syntyy ja miten se kierrätetään.
 • Kerro kierrättämisestä myös tapahtumavieraille.
 • Merkitse lajitteluastiat selkeästi.
 • Varmista, että kaikki tapahtuman järjestelyihin osallistuvat ovat tietoisia siitä, mitä materiaaleja on tarkoitus käyttää myöhemmin uudelleen.

Tarjottavat

 • Suosi kasvisvaihtoehtoja ja lähellä tuotettuja tarjottavia. Jos lähituotteita ei ole saatavilla, niin selvitä mahdollisuutta tarjota reilun kaupan tuotteita tai luomutuotteita.
 • Vältä kertakäyttöastioiden käyttöä, mutta jos niitä tarvitaan, kannattaa suosia biohajoavia tai kartonkisia astioita.

Muuta

 • Osallistujia voi kehottaa saapumaan tapahtumaan julkisilla, pyörällä tai kimppakyydeillä.
 • Voiko tapahtumavieras toimia vielä muulla tavalla ympäristöystävällisesti?