2000-luku

Kuntaliitos Peräseinäjoen kunnan kanssa 2005 merkitsi sitä, että Peräseinäjoen kirjastosta tuli Seinäjoen lähikirjasto. Kirjastoverkkoon liittyivät myös Peräseinäjoella sijaitsevat Viitalan, Kihniän ja Haapaluoman lainausasemat. Uutena kirjastotoimenjohtajana aloitti 2008 FM Mervi Heikkilä. Samana vuonna oli pääkirjaston laajennusosan arkkitehtuurikilpailu.

Vielä isompi kuntaliitos Ylistaron ja Nurmon kanssa vuonna 2009 toi mukanaan Ylistaron kirjaston, Nurmon kirjaston sekä Hyllykallion kirjaston, joista tuli lähikirjastoja. Myös Ylistaron kirjastoauto alkoi palvella muitakin kuin entisen Ylistaron kunnan asiakkaita. Nurmon kunnan alueella sijainneet Keski-Nurmon kombikirjasto ja Kouran kyläkirjasto liitettiin nekin osaksi Seinäjoen kaupunginkirjastoa.

2010-luku

Pääkirjaston laajennusosa Apila valmistui syksyllä 2012. Samana vuonna otettiin käyttöön uusi kirjasto-ohjelmisto Axiell Aurora. Aallon kirjastotalo suljettiin entisöinnin ja peruskorjauksen vuoksi. Se avattiin yleisölle jälleen keväällä 2015.

Kirjastoverkossa tapahtui myös supistuksia, kun Kouran kyläkirjasto, Haapaluoman, Kihniän ja Viitalan lainausasemat sekä Hyllykallion lähikirjasto lakkautettiin vuoden 2014 alusta. Molemmat kirjastoautot olivat vähitellen siirtyneet kahteen vuoroon ja vuonna 2015 saatiin vanhan Seinäjoen auton tilalle uusi, kuorma-autopohjainen kirjastoauto Ilo. Vuosittainen kirjastoautopysäkkien määrä vakiintui noin 150:ksi.

Vuosi 2017 toi suuria muutoksia kirjastopalveluihin. Uusi kirjastolaki astui voimaan vuoden alussa. Siihen on kirjattu kirjaston tehtävät entistä monipuolisemmin. Samalla henkilöstön pätevyysvaatimuksen väljenivät.

Etelä-Pohjanmaan kirjastot sekä Veteli, Perho, Laihia, Isokyrö ja Kaskinen perustivat uuden kirjastokimpan Eepoksen, jonka toiminta alkoi helmikuussa 2017. Eepoksen vetovastuu ja johtoryhmän puheenjohtajuus on Seinäjoen kaupunginkirjastolla. Eepoksessa otettiin käyttöön yhteiset käyttösäännöt, logistiikka, kirjastokortti ja asiakas- ja aineistorekisterit sekä ohjelmisto (Axiell Aurora). Myös verkkokirjasto vaihdettiin yhteiseen Eepos-Finnaan.

Uudessa kirjastolaissa ei enää määritelty maakuntakirjastoja tai niiden tehtäviä. Alueellisesta, kirjastovetoisesta kehittämisestä säädettiin sen sijaan OKM:n asetus, jossa määriteltiin Pohjanmaan sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan yleisten kirjastojen alueelliseksi kehittämisestä vastaavaksi kirjastoksi Vaasan kaupunginkirjasto. Käytännössä vuosi 2017 oli siis viimeinen vuosi, jolloin Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto toimi maakuntakirjastona OKM:n avustuksen turvin. Tehtävä oli annettu Seinäjoen kaupunginkirjastolle 1968 Valtioneuvoston päätöksellä. Uuden asetuksen seurauksena kirjaston nimi muutettiin marraskuun 2017 alusta Seinäjoen kaupunginkirjastoksi.

Mervi Heikkilä