Saavutettavuusseloste

Saavutettavuuseloste

Seinäjoen kaupunki pyrkii takaamaan kirjasto.seinajoki.fi -palvelun saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee kirjasto.seinajoki.fi -palvelua.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkopalvelu täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Seinäjoen kaupunginkirjastolle on tulossa uudet nettisivut vuoden 2022 maaliskuun loppuun mennessä, joten tähän sivustoon ei enää tehdä merkittäviä saavutettavuusparannuksia. 

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä: Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen.

 • Joidenkin kuvien päällä teksti ei erotu riittävästi kuvasta, eikä kuvilla ole taustaväriä, jonka avulla teksti erottuu silloin, jos kuvat eivät lataudu. (WCAG 1.4.3)

 • Linkitetyissä sisältökuvissa ei kerrota linkin tarkoitusta, minkä vuoksi linkkien tarkoitusta on vaikea ymmärtää. (WCAG 2.4.4)

 • Näppäimistöllä navigoitaessa visuaalinen kohdistin ei riittävästi erotu kaikista aktiivisisia elementeistä. (WCAG 2.4.7)

 • Linkkivärin kontrastisuhde leipätekstiin nähden ei ole riittävä, minkä vuoksi linkkejä on hankala erottaa. Useilla sivuilla mustat otsikot toimivat linkkeinä, mutta niitä on vaikea tunnistaa linkeiksi. (WCAG 1.4.1, 3.2.4)

 • Videoupotuksia ei ole merkitty tai nimetty ruudunlukuohjelman käyttäjille selkeästi. (WCAG 1.1.1)

 • Kirjastoautot-sivulla (reittisovellus Passari) eri autot erotellaan värikoodeilla, eikä värille ole vaihtoehtoista ja sanallista ilmaisutapaa. Kartta-alueen tunnistaminen ruudunlukuohjelman avulla on hankalaa. (WCAG 1.1.1, 1.4.1).

 • Sivuille ei ole ohjelmallisesti määritelty sisältöaluetta eikä sivustolla ole hyppylinkkiä, minkä vuoksi suoraan sisältöön siirtyminen on näppäimistöllä ja ruudunlukuohjelmalla on hankalaa. (WCAG 2.4.1)

 • Otsikkohierarkiassa ja otsikoinnin logiikassa on pieniä puutteita. (WCAG 1.3.1)

 • Lomakekenttien reunojen kontrasti taustaan nähden ei ole riittävä. (WCAG 1.4.11)

 • Tilaa uutiskirje -lomakkeen virheilmoitus tulee esiin kentän viereen, mutta virheilmoituksesta ei välitetä tietoa ruudunlukijalle. (WCAG 1.4.11, 2.4.6, 4.1.3)

 • Kaikissa taulukoissa ei ole ohjelmallisesti merkittyjä sarakeotsikoita, eikä kaikkia sarakeotsikoita ei ole yhdistetty sarakkeisiin viittauksilla. Taulukoissa on tyhjiä sarakkeita, tyhjiä otsikoita ja tyhjiä rivejä. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)

 • Palvelussa luettelot esitetään visuaalisesti listoina, mutta niitä ei ole ohjelmallisesti merkitty listoiksi apuvälineitä varten. (WCAG 1.3.1)

 • Kirjastoautot-sivulla (reittisovellus Passari) kirjastoautojen nykyinen sijainti päivittyy automaattisesti, mutta muutoksesta ei kerrota ruudunlukuohjelman käyttäjälle. Sivun hakukentältä puuttuu nimilappu. Kirjastoautot-sivulta (reittisovellus Passari) puuttuu ohjelmallinen kielimääritys. (WCAG 1.1.1, 3.1.1, 4.1.2, 4.1.3)

 • Yläpalkin päävalikon ja apuvalikon suhteen ymmärtäminen on hankalaa. Apuvalikossa on linkkejä, jotka johtavat ulos sivustolta, mutta niiden kohdetta ei ole merkitty selkeästi. Päävalikon linkit eivät vastaa täysin kyseisiä sivuja. Kielivalinnan ymmärtäminen osana päävalikkoa on vaikeaa. Valikossa näkyvää aktiivisen kohdan korostusta ei ole merkitty ohjelmallisesti. Sivuston hakutoiminto ei löydy totutusti yläpalkista. (WCAG 1.3.1, 2.4.4, 4.1.2)

 • Osion alavalikkoa ei ole merkitty ohjelmallisesti navigaatioelementiksi eikä nimetty kuvaavasti. Sen sijaan se on merkitty täydentäväksi sisällöksi, millä yleensä kuvataan aiheeseen liittyviä lisätietoja. Navigaatiossa ei ole korostettu ohjelmallisesti avoinna olevaa sivua eikä avattujen navigaatiolinkkien tilaa. Alavalikon sijainti oikeassa reunassa tekee siitä vaikeasti tunnistettavan ja johtaa epäloogiseen kohdistusjärjestykseen. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)

 • Näppäimistöllä selattaessa Facebook-upotus aiheuttaa eräänlaisen näppäimistöansan. Tästä johtuen sivuston hakukenttään ei pääse näppäimistöllä käsiksi. (WCAG 2.1.2)

 • Luetteloissa tarjotaan ulos sivustolta johtavia linkkejä, joiden kohdetta ei ole selkeästi kuvattu. Alkukirjaimen perusteella tehtävä rajaus vaikeuttaa näppäimistön ja etenkin ruudunlukuohjelman avulla navigointia, koska kohdistus kulkee kaikkien kirjainten läpi ennen tuloksiin pääsemistä. (WCAG 2.4.3, 2.4.4)

 • Kirjastoautot-sivulla (reittisovellus Passari) kartan merkinnät ja linkit saavat näppäimistökohdistuksen, vaikka kartta on piilotettu ruudunlukuohjelmalta ja näppäimistön kohdistusjärjestyksestä. Kartan piilottaminen ja lisätietojen näyttäminen ei ole mahdollista näppäimistöllä navigoitaessa. (WCAG 2.1.1, 2.4.3)

 • Yläpalkin mukautumaton apuvalikko sekä osa taulukoista aiheuttavat pieniä ongelmia käytettäessä sivustoa mobiililaitteella. (WCAG 1.4.10)

 • Teknisessä toteutuksessa on joitakin kohtia, jotka eivät noudata HTML-standardia. (WCAG 4.1.1)

Edellä esitetyt puutteet saavutettavuudessa pyritään korjaamaan vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä.

Seuraava sisältö ei ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) ei kata sitä:

 • Aiemmin kuin 23.9.2020 tuotettujen ja julkaistujen videoiden sisältö ei ole tarjolla tekstitettynä tai kuvailutulkkauksen avulla. Lainsäädäntö vaadi niiden saavutettavuutta takautuvasti. (WCAG 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5)
 • Kartat ja karttasisällöt eivät ole täysin saavutettavia, mutta vastaava sisältö on tarjolla vaihtoehtoisessa muodossa. (WCAG 1.1.1)
 • Seinäjoen kirjaston verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf), joista kaikki eivät ole saavutettavia. Nämä pdf-tiedostot on julkaistu ennen  23.9.2018 eli eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin. Asioimiseen tarvittavat pdf-tiedostot ovat saavutettavia.

Muiden organisaatioiden tuottama sisältö

Seinäjoen kirjasto tarjoaa useita kolmansien osapuolten tarjoamia verkkopalveluita, jotka eivät ole välttämättä saavutettavia. Seinäjoen kaupunginkirjaston (kirjastot.seinajoki.fi) sivustosta on linkkejä näihin palveluihin. Näiden saavutettavuus tullaan tarkistamaan sopimusten uusimisten yhteydessä. Passari-kirjastoautosovelluksen ja Eepos-kirjastojen e-kirjapalvelun osalta on sivustojen värien kontrastit korjattu.

Muiden organisaatioiden tuottamia verkkopalveluita:

 • Passari-kirjastoautosovellus
 • Ebooking-varausjärjestelmä
 • Eepos-kirjastojen e-kirjapalvelu (Ellibs)
 • Kirjastokino
 • Epress-sanomalehtipalvelu
 • eMagz-aikakauslehtipalvelu
 • Naxos-musiikkipalvelu
 • Naxos-äänikirjapalvelu
 • Eepos-kirjastojen Chat
 • Rockway-musiikkikoulu

Sosiaalinen media

Seinäjoen kaupunginkirjaston käyttämissä sosiaalisen median palveluissa saavutettavuus huomioidaan kunkin kanavan ja välineen tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 18.12.2020/päivitetty 24.1.2022.

Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto (kirjasto.seinajoki.fi) direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Otamme vastaan palautetta ja kehitysehdotuksia sivuston saavutettavuuteen liittyen. Vastaamme palautteeseen 14 päivän kuluessa.

Verkkolomakkeella

Voit jättää saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000