Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Kuntalaki 1 §

Kirjaston käyttäminen on ekoteko!

Mitä sinä voi tehdä?

Teksti ekohylly kirjahyllyn reunassa, jossa on aiheeseen liittyviä kirjoja.

Mitä kirjasto tekee?

  • Kirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön aineistoja, laitteita ja tiloja, joiden yhteiskäyttö on ympäristöystävällistä.
  • Kirjasto tarjoaa lainattavia esineitä asiakkaiden käyttöön ja etsii yhteistyökumppaneita niiden lainauksen laajentamiseen.
  • Kirjasto vähentää aineiston kuljettamista Seinäjoella kelluttamalla kirjoja, eli jättämällä ne siihen kirjastoon, johon ne on palautettu riippumatta siitä mistä ne on lainattu.
  • Kirjasto hankkii esimerkiksi ekologisuuteen, kestävään kehitykseen, ilmastonmuutokseen ja muihin ympäristökysymyksiin liittyviä kirjoja ja nostaa niitä esille kirjanäyttelyissä.
  • Kirjasto testasi aineiston muovittamattomuutta vuonna 2022. Kokemusten perusteella päätettiin muovittaa jatkossa ainoastaan aikuisten romaanit ja muutamat suosituimmat aikakauslehdet.
  • Kirjasto tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden kierrättää kirjoja Aallon kirjaston tiloissa olevassa kirjanvaihtopöydässä.
  • Kirjastokäytöstä poistettuja kirjoja myydään ja lahjoitetaan eteenpäin.

Ekologisuus kirjastoissa

Jo kuntalaissa siis mainitaan palvelujen tuottaminen ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Asiaa on käsitelty myös kirjastoalan suosituksissa ja strategioissa. Yleisten kirjastojen laatusuositus ohjeistaa edistämään kestävää kehitystä ja huolehtimaan, että se toteutuu kaikissa kirjaston toiminnoissa. Suomen kirjastoseuran strategiassa on listattu kolme tärkeintä tavoitetta vuosille 2021-2025 ja niistä yksi on kirjaston roolin vahvistaminen ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kirjastot voivat viedä muutosta eteenpäin ja inspiroida ihmisiä kestävään elämään. Kirjastojen tulee tarkastella kriittisesti myös oman toimintansa ekologistä kestävyyttä.

Kirjastot voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa yleiseen asenneilmapiiriin ja tukea ihmisten elämäntapojen muutosta.

Suomen kirjastoseuran strategia 2021-2025

Seinäjoen kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2021 Ekoviisas Seinäjoki -ohjelman, jossa käsitellään kaupungin ympäristötavoitteita sekä konkreettisia toimia niihin pääsemiseksi. Ohjelma on jaettu 6 erilliseen kokonaisuuteen, joista yksi on Kestävä ihminen. Tämän osion alle listattuja toimia ovat mm. sähköisten palvelujen kehittäminen, tietoisuuden lisääminen kestävän kehityksen asioista ja palveluiden saavutettavuuden sekä sosiaalisen kestävyyden parantaminen. Esimerkiksi näissä toimissa kirjasto on mukana. Kestävä kasvu ja ekoviisas elämä mainitaan myös Seinäjoen kaupunkistrategiassa 2022-2029 (pdf, saavutettava).