Uutuusluettelot

Uutuusluettelot löytyvät tämän linkin takaa.

Toimintakertomukset

Tilastot

Suomen yleisten kirjastojen tilastotietokannan tiedoista vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Kirjastot päivittävät itse tilastotietonsa tietokantaan, mutta ennen niiden julkaisemista aluehallintovirastot tarkistavat tietojen oikeellisuuden.

Seinäjoen kaupunginkirjaston tilastoja:

Tietosuoja- ja tietojärjestelmäselosteet

Eepos-kirjastojen julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste (pdf, saavutettava)

Porstua-aluetietokannan tietojärjestelmäseloste