Tiedonhaun avuksi

Tietoa löytämään!

Kirjasto tarjoaa monipuoliset välineet itsenäiseen tiedonhakuun. Alla olevien vinkkien avulla pääset alkuun ja lisää apua voit kysyä omasta kirjastostasi.


Suunnittele tiedonhaku

 • Aluksi kannattaa miettiä omaa aihetta ja purkaa se yksittäisiksi sanoiksi.
  Esimerkki: Aiheena lasten tietokoneen ja internetin käyttö -> lapset, tietokoneet, taulutietokoneet, internet, sähköposti, sosiaalinen media…
 • Kirjastojen tietokantoihin teosten sisältö on kuvailtu asiasanojen avulla. Asiasanat kertovat mitä aiheita teos käsittelee. Monissa tietokannoissa on mahdollisuus käyttää myös vapaasanahakua (haku millä tahansa sanalla), mutta tarkempia tuloksia saa asiasanoja käyttämällä.
 • YSO – Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (Finto) voit tarkistaa ovatko yllä mietityt sanat asiasanoja. Varsinkin siinä tapauksessa YSOa kannattaa käyttää, jos itse keksimillä sanoilla et tietoa löydä. YSOsta voit saada myös lisävinkkejä hakusanoiksi.
 • Kaunokirjallisuuden asiasanoja voit etsiä Verkko-Kaunokista ja musiikin asiasanoja YSO – Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (Finto).
 • Jos tietoa haetaan muista kuin suomenkielisistä tietokannoista, asiasanat täytyy kääntää sille kielelle. YSOsta löytyvät asiasanat myös englannin ja ruotsin kielellä. 
 • Tietoa omasta aiheesta voit etsiä koneella tai selaamalla kirjoja suoraan hyllyllä. Jos haluat  selailla kirjoja, kannattaa selvittää missä luokassa oman aiheen kirjat ovat. Luokan voit tarkistaa Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmästä (YKL).
  Esimerkki: Aiheena hiihtoon liittyvät kirjat -> hiihto kuuluu luokkaan 79.12 talviurheilu

 Etsi kirjoja ja muuta aineistoa kirjastojen tietokannoista ja muista hakupalveluista

 • Eepos-verkkokirjasto – 22 kunnan kirjastojen verkkopalvelu tiedonhakuun, varauksentekoon ja lainojen uusintaan
 • SeAMK-Finna – tietokannasta löytyvät Seinäjoen korkeakoulukirjaston kirjat, lehdet, e-aineistot ja opinnäytetyöt. Siellä voi tehdä tiedonhakuja ja varauksia sekä uusia lainoja.
 • Melinda – haku suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastojen aineistosta
 • Frank-monihaku – haku monesta kirjastosta yhtä aikaa, esim. ammattikorkeakoulukirjastot, erikoiskirjastot, yleiset kirjastot maakunnittain
 • Vaari – haku Varastokirjaston aineistosta
 • Fennica – Suomen kansallisbibliografia
 • Viola – Suomen kansallisdiskografia
 • Fono – Äänitetietokanta, joka on kirjastokäyttöön muokattu versio Yleisradion äänilevystön Fono-tietokannasta.
 • Finna – Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aarteet samalla haulla
 • Porstua – Paikallistietoa sisältävä tietokanta, josta löytyy kokotekstiartikkeleita, valokuvia, digitoituja kirjoja, artikkeliviitteitä, pienpainatteita ja haastatteluja.
 • Ulkomaisia kirjastoja – kirjastohakemistoja ja kokoelmatietokantoja eri maista

Etsi lehtiartikkeleita

 • Arto – Voit hakea kotimaisia artikkeleita aiheen perusteella, tietokannasta saat tiedon siitä missä lehdessä artikkeli on ilmestynyt.
 • Kirjaston lehtiluettelot – tarkista tuleeko etsimäsi lehti kirjastoon
 • eMagz – Voit tehdä hakuja pieneen kokoelmaan kotimaisia aikakauslehtiä viimeisen vuoden ajalta kirjaston koneilla.
 • ePress – Voit lukea ja tehdä hakuja kotimaisiin sanomalehtiin. Tietokanta on käytössä vain kirjaston tietokoneilla, max. kaksi yhtäaikaista käyttäjää.
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)Hakemisto verkossa vapaasti saatavana olevista tieteellisistä aikakauslehdistä. Palvelun tavoitteena on kattaa kaikki aihealat, ja tietoja lehdistä kootaan julkaisumaasta ja kielestä riippumatta.
 • Porstua – Paikallistietoa sisältävä tietokanta, josta löytyy paikallisten sanoma- ja joululehtien artikkeleita ja artikkeliviitteitä.

Etsi tietoa internetistä


 Muista arvioida löytämääsi tietoa!

 • Onko löytämäsi tieto sopivaa juuri sinun tiedontarpeeseesi?
 • Onko tieto objektiivista?
 • Kuka sen on tuottanut?
 • Onko tekijä tunnettu/luotettava?
 • Onko artikkeli ilmestynyt tieteellisessä lehdessä vai yleisaikakauslehdessä?
 • Onko tieto ajantasaista?

Lisätietoa aiheesta: SeAMK Kirjaston Tiedonhakijan opas